Chuyên đề : Mạng máy tính

GIỚI THIỆU

Chuyên đề mạng máy tính trang bị cho học viên đầy đủ các kiến thức và kỹ năng về hệ thống mạng máy tính, kỹ năng thiết kế, cài đặt, quản trị và bảo trì mạng LAN nhỏ và vừa trong một công ty.

¤ HỌC PHÍ - ĐÓNG MỘT LẦN LÚC GHI DANH : 2.500.000đ

NỘI DUNG - CHƯƠNG TRÌNH

(chương trình có thể thay đổi theo thời gian)

  1. Tổng quan về mạng máy tính, các mô hình mạng máy tính  - 5 tiết

·         Cách bấm dây cáp thẳng.

·         Cách bấm dây cáp chéo

·         Test cáp mạng

·         Cách thc hot đng các thiết b v mng

·           Địa chỉ IP, phân chia subnet

  1. Cài đặt windows server 2003 – 5 tiết
  2. Cài đặt các dịch vụ mạng thông dụng (DHCP, DNS,  …) trên windows server 2003 – 10 tiết
  3. Ghost các hệ điều hành Windows qua mạng LAN – 10 tiết
  4. Cài đặt máy ảo VM workstation và cài windows server 2008 trên máy ảo – 5 tiết
  5. Cài đặt các dịch vụ mạng thông dụng (DHCP, DNS,  …) trên windows server 2008 – 10 tiết
  6. Cài đặt các hệ điều hành windows qua mạng  - 10 tiết
  7. Quản trị Local User và Local Group – 5 tiết.
  8. Phân quyền và chia sẽ tài nguyên - 5 tiết
  9. Cài đặt chương trình Antivirus trên hệ thống mạng – 5 tiết

¤ CHỨNG NHẬN

Đạt điểm thi cuối khóa 5,0 / 10 trở lên được cấp Chứng nhận của Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM.