Lớp Kỹ thuật viên Sửa chữa Hệ thống máy tính PC, Laptop và Mạng máy tính

Lớp Kỹ thuật viên Sửa chữa Hệ thống máy tính PC, Laptop và Mạng máy tính

Gồm 2 phần:
* A.Hệ thống máy tính PC (lắp ráp máy tính PC, cài đặt phần mềm, sửa chữa hệ thống), kết nối WIFI
* B.Mạng máy tính
*Lớp học vào buổi tối.

Xem thông tin chi tiết

Lớp Kỹ thuật viên Sửa chữa Điện thoại di động và Máy tính bảng

Lớp Kỹ thuật viên Sửa chữa Điện thoại di động và Máy tính bảng

* Chương trình 280 tiết. Thời gian học 5 tháng. Học phí 7.000.000 đồng.
* Có lớp sáng và tối.

Xem thông tin chi tiết

Lớp Kỹ thuật viên Sửa chữa máy Laptop và Thiết bị ngoại vi

Lớp Kỹ thuật viên Sửa chữa máy Laptop và Thiết bị ngoại vi

Chương trình gồm 2 phần:
* Phần 1: Sửa chữa Laptop (Cài đặt phần mềm và Sửa phần cứng Laptop)
* Phần 2: Sửa chữa thiết bị ngoại vi và kết nối mạng
* Có lớp sáng và tối.

Xem thông tin chi tiết

Lớp Kỹ thuật viên Sửa chữa Phần cứng máy tính PC và Thiết bị ngoại vi

Lớp Kỹ thuật viên Sửa chữa Phần cứng máy tính PC và Thiết bị ngoại vi

Chương trình gồm 2 phần:
* Phần I: Sửa chữa phần cứng máy tính
* Phần II: Sửa chữa TB ngoại vi và TB mạng
* Có lớp sáng và tối.

Xem thông tin chi tiết