GIỚI THIỆU

Bo mạch Arduino là một trong những bo mạch cơ bản và dễ sử dụng trên thị trường. Khái niệm Internet vạn vật (Internet of Thing - IoT) cũng đang phổ biến, và là một xu hướng của công nghiệ 4.0. Khóa học phù hợp các đối tượng mới bắt đầu và có sự yêu thích quan tâm đến lĩnh vực IoT. Khóa học được thiết kế với đối tượng là sinh viên chuyên ngành Điện tử, Viễn thông, Máy tính, Hệ thống nhúng, Tự động hóa, Công nghệ thông tin.

Nội dung khóa học giới thiệu bo mạch và cách lập trình trên bo mạch Arduino, các mạch cảm biến, bo mạch giao tiếp Wifi, cách đưa dữ liệu từ bo mạch Arduino lên Server để truy cập quan sát, điều khiển thiết bị từ xa qua Internet. Học viên được học thực hành trực tiếp trên máy tính, bo mạch mỗi buổi.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Các học viên sau khi hoàn thành khóa học có khả năng:

  • Làm quen kiến trúc, lập trình bo mạch Arduino
  • Lập trình giao tiếp I/O, điều khiển công suất
  • Lập trình đọc dữ liệu từ cảm biến
  • Lập trình ghép nối thiết bị với Wifi, Firebase, Blynk
  • Triển khai 1 ứng dụng IoT cơ bản: đo lường và điều khiển thiết bị qua Internet

CHƯƠNG TRÌNH (30 tiết)

  • Lập trình Arduino
  • Lập trình giao tiếp cảm biến
  • Lập trình giao tiếp I/O, điều khiển rờ-le
  • Lập trình bo mạch Wifi ESP8266
  • Sử dụng Firebase, Blynk

HỌC PHÍ: 3.500.000đ (Học viên tự chi trả chi phí photo tài liệu học tập)

Giảm 5% khi đăng ký từ 2 người trở lên hoặc là sinh viên

Giảm 10% khi đăng ký nhóm từ 10 học viên trở lên

THỜI LƯỢNG HỌC: 30 tiết (5 tuần), 2 buổi/tuần, (Tối thứ 3 và 5 từ 18g-20g30)

CHỨNG NHẬN: Đạt điểm thi cuối khóa (5.0/10) trở lên sẽ được cấp chứng nhận của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM