GIỚI THIỆU

                       

 

Trung tâm mở lớp Kỹ thuật viên Phần cứng máy tính đầu tiên trong cả nước năm 1994, thu hút nhiều học viên ở nhiều trình độ khác nhau và từ nhiều miền của đất nước. Năm 2004 đổi thành lớp Kỹ thuật viên Phần cứng máy tính và mạng. Đào tạo trên 2000 kỹ thuật viên đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng và trang bị nghề nghiệp hiện đại (nghề hot hiện nay).

 

LỚP KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA HỆ THỐNG MÁY TÍNH PC, LAPTOP VÀ MẠNG MÁY TÍNH gồm 2 chuyên đề:

 1. Sửa chữa hệ thống máy tính PC (lắp ráp, cài đặt, sửa chữa), kết nối WIFI

 2. Mạng máy tính

HỌC PHÍ:  9.500.000 đồng

Đóng một lần: 9.000.000 đồng

Chuyên đề 1: Sửa chữa Hệ thống máy tính PC, Laptop (lắp ráp, cài đặt, sửa chữa), kết nối WIFI

 • Lớp chuyên đề này đào tạo bạn khả năng tự lắp ráp máy, tư vấn kỹ thuật, cài đặt phần mềm, nâng cấp, bảo trì, xử lý sự cố phần cứng, phần mềm, sửa phần hệ thống khi máy vi-rút, phục hồi dữ liệu sau khi xóa, format nhầm, kết nối mạng (nối mạng, cài đặt, vận hành) Wifi, bảo mật mạng, các kỹ thuật khắc phục sự cố máy tính …

 • Chương trình 120 tiết. Thời gian học khoảng 2,5 tháng. Học phí 6.000.000 đồng.

 • Học buổi tối các ngày thứ ba - thứ năm - thứ bảy.

Chuyên đề 2: Mạng máy tính

 • Hầu hết các công ty, cơ quan, trường học đều thiết lập mạng nội bộ để kết nối các máy tính. Lớp chuyên đề mạng máy tính trang bị cho các bạn đầy đủ các kiến thức và kỹ năng về hệ thống mạng máy tính, kỹ năng thiết kế, cài đặt, quản trị và bảo trì mạng LAN nhỏ và vừa trong một công ty.

 • Chương trình 100 tiết. Thời gian học khoảng 2 tháng. Học phí 3.500.000 đồng.

 • Học buổi tối các ngày thứ ba - thứ năm - thứ bảy..

Hoàn tất chương trình được cấp Chứng nhận do trường ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQG TP.HCM duyệt cấp.


Chuyên đề 1:  Sửa chữa hệ thống máy tính PC (lắp ráp, cài đặt, sửa chữa), kết nối WIFI (120 tiết học)

(chương trình có thể thay đổi theo thời gian)

 1. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY TÍNH 

 2. LẮP RÁP MÁY TÍNH PC 

  • Cách lựa chọn các thiết bị để lắp ráp một máy tính PC.

  • Thực hành lắp ráp một máy tính hoàn chỉnh.

  • Cách nâng cấp các thiết bị phần cứng và bảo trì.

  • Lắp ráp máy tính - Mainboard P5GL-TVM.

  • Lắp ráp máy tính - Mainboard H61-MX.

 3. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM CHO MÁY TÍNH PC 

  • Cài win XP từ CDROM, cài driver, cài unikey, font, office 2003, corel X3, ultra ISO, coccoc, firefox, chrome, kmplayer, antivirus avast.

  • Tạo USB cài win XP, Cài win XP từ USB, cài driver, cài unikey, font, office 2003, corel X3, ultra ISO, coccoc, firefox, chrome, kmplayer, antivirus avast.

  • Cài nâng cấp win XP lên Windows 7.

  • Sử dụng Ultra ISO để tạo file hình đĩa DVD (file.ISO).

  • Cài Windows 7 từ DVD ROM, cài driver, cài unikey, font, office 2007, corel X4, photoshop CS4, Illustrator CS4, ultra ISO, coccoc, firefox, chrome, kmplayer, antivirus avast.

  • Tạo USB cài win 7, Cài Windows 7 từ USB, cài unikey, font, office 2007, corel X4, photoshop CS4, Illustrator CS4, ultra ISO, coccoc, firefox, chrome, kmplayer, antivirus avast.

  • Cài Windows 8 từ DVD ROM, cài unikey, font, office 2010, corel X5, photoshop CS5, Illustrator CS5, ultra ISO, coccoc, firefox, chrome, kmplayer, antivirus avast.

  • Tạo USB cài win 8,1. Cài Windows 8.1 từ USB. cài unikey, font, office 2010, corel X5, photoshop CS5, Illustrator CS5, ultra ISO, coccoc, firefox, chrome, kmplayer, antivirus avast.

  • Cài windows 10 từ DVD ROM. Cài unikey, font, office 2013, corel X6, photoshop CS6, Illustrator CS6, ultra ISO, coccoc, firefox, chrome, kmplayer, antivirus avast.

  • Tạo USB cài windows 10. Cài Windows 10 từ USB. Cài unikey, font, office 2013, corel X6, photoshop CS6, Illustrator CS6, ultra ISO, coccoc, firefox, chrome, kmplayer, antivirus avast.

  • Cài windows 10 từ HDD, External HDD, Network HDD.

  • Cài windows 10 theo chuẩn UEFI  với ổ đĩa cứng chuẩn GPT.

  • Cài 2 HĐH windows 7 và windows 8.

  • Cài 3 HĐH windows 7, windows 8.1 và windows 10.

  • Cài windows trên ổ cứng ảo (Virtual Hard Disk)

  • Xem thông tin máy tính PC (CPUz, msifo32, dxdiag, GPUz)

  • Phá Password CMOS bằng CMOS De-Animator.

  • Tạo USB cài windows bằng dòng lệnh CMD.

  • cài đặt driver (từ CD ROM, download từ website của nhà cung cấp, download từ website chuyên cung cấp. driver). Backup driver từ một máy tính hoàn chỉnh.

  • Tạo USB cài nhiều hệ điều hành: Win 7, Win 8, Win 10. Test kiểm USB boot.

  • Ghost windows từ CD Hiren boot (ghost partition, ghost disk).

  • Tạo USB Hiren boot. Ghost windows từ USB Hiren boot. (ghost partition, ghost disk)

  • Onekey ghost (ghost partition).

  • Tạo USB DLC2016 Boot, hoặc DLC2017 Boot.

  • Backup và Recover Disk bằng True Image 2016.

  • Cài hệ điều hành UBUNTU 16.

 4. SỬA CHỮA CÁC THÀNH PHẦN HỆ THỐNG –

  • Minitool Partition Wizard (phân vùng ổ cứng, phục hồi partition bị xóa nhầm, Copy Disk).

  • ẩn / hiện partition bằng Disk management, bằng CMD.

  • HDD (head, cyclider, sector). Định dạng cấp thấp HDD.

  • Repair MBR windows 7 bằng DVD cài đặt win 7, bằng BootICE, bằng NTBoot AutoFix.

  • Repair MBR windows 8 bằng DVD cài đặt win 8, bằng BootICE, bằng NTBoot AutoFix.

  • Repair MBR windows 10 bằng DVD cài đặt win 10, bằng BootICE, bằng NTBoot AutoFix.

  • Reset password logon winXP, win7, win 8, win 10. bằng Hiren Boot, DLC Boot (windows password recuer, windows password recovery tool).

  • Reset password logon winXP, win7, win 8, win 10. bằng đĩa cài đặt windows, bằng win gate.

  • Bảo vệ USB bằng NTFS Drive Protection.

  • Tạo file hình USB (backup). Restore file hình USB ra đĩa USB.

  • Minitool Power Data Rocovery (phục hồi file bị xóa nhầm, phục hồi partition bị xóa nhầm, Unformat ổ đĩa cứng).

  • Recuva (Phục hồi file bị xóa nhầm).

  • Get data back phục hồi dữ liệu bị xóa nhầm.

  • Get data back phục hồi dữ liệu bị format nhầm.

  • BitLocker ổ đĩa cứng.

  • Đóng băng ổ đĩa cứng.

  • Sửa bad sector trên đĩa cứng và cách cắt bad sector.

  • Xử lý sự cố phần cứng.

 5. MẠNG WIFI - 

  • Mạng WIFI. Cài đặt card WIFI Linksys, Cài đặt card WIFI USB Toto

  • Mạng Adhoc và mạng infrastructure

  • Cấu hình Access Point DWL-2100AP

  • Cấu hình wireless Router Tenda-W311R

  • Cấu hình router DraytekVigor2104

  • Cấu hình wireless Mercusys 300mps

  • Cài phần mềm. ứng dụng qua mạng


Chuyên đề 2:  Mạng máy tính  (100 tiết học)

(chương trình có thể thay đổi theo thời gian)

 1. Tổng quan về mạng máy tính, các mô hình mạng máy tính.

 2. Cách bấm dây cáp:

  • Bấm cáp thẳng.

  • bấm cáp chéo

  • Test cáp mạng

 3. Các thiết bị về mạng (Switch, Hub, Router, Repeater, Bridge, …vv)

 4. Kết nối mạng workgroup. Chia sẻ dữ liệu qua mạng.

  • Kết nối mạng LAN qua Router.

  • Kết nối WIFI.

 5. Kết nối mạng Server Client.

 6. Địa chỉ IP, phân chia subnet.

 7. Windows server 2003:

  • Cài windows 2003 bằng đĩa CDROM.

  • Cài windows 2003 bằng USB.

  • Ghost server 2003.

  • Cài DHCP windows server 2003.

  • Ghost máy tính (win xp, win 8, win 8, win 10) thông qua mạng LAN

  • Ghost cast server thông qua mạng LAN

  • Sử dụng True Image để ghost thông qua mạng LAN

  • Cài PXE Server và Ghost máy tính thông qua PXE Server

  • Ghost cast server kết hợp với PXE server

  • Cài DNS server windows 2003

  • Cài Domain controller windows 2003

  • Active Directory (Organization Unit, Group, User, …vv)

  • Group policy windows 2003

 8. Sử dụng Virtual Machine tạo server ảo, các máy con ảo.

 9. Windows server 2008:

  • Cài windows server 2008

  • Cài DHCP windows server 2008

  • Cài DNS server 2008

  • Cài Domain Controller windows 2008

  • Group policy windows 2008

  • Cài NAT server để các máy tính trong mang LAN truy cập được Internet

  • Cài WDS server 2008

  • Cài windows 7 qua mạng LAN với dịch vụ WDS server 2008

  • Capture windows 7 và các ứng dụng lên máy server 2008

  • Cài windows 7 và các ứng dụng qua mạng LAN với dịch vụ WDS server 2008

 10. Cài đặt chương trình Antivirus trên hệ thống mạng.

 11. Windows server 2012:

  • Cài windows server 2012

  • Cài DHCP windows server 2012

  • Cài DNS server 2012

  • Cài Domain Controller windows 2012

  • Group policy windows 2012

  • Cài WDS server 2012

  • Cài đặt web server.

  • Cài đặt Mail server

Liên hệ, đăng ký học:

- Văn phòng trung tâm Điện Tử - Máy Tính, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 • ĐC: 227 Nguyễn Văn Cừ , Q5, TP.HCM ĐT: (028).38.321.998 - 076.227.8889 (Zalo)

 • Chạy xe thẳng vào cổng phụ cạnh Trung tâm.Bồi Dưỡng Văn Hóa (cổng phụ sau trạm xe Bus) - Không cần gửi xe.

 • Giờ làm việc: sáng từ 8h đến 11h30, chiều từ 14h đến 18h30, từ thứ Hai đến thứ Bảy.